Kniha Malé Karpaty

Kniha fotografií autorov Stana Jendeka, Jana Šípa (fotografie) a Stana Bellana (text) prostredníctvom krajinárskych fotografií približuje tieto „malé, milé hory“. Je to prvá obrazová kniha o Malých Karpatoch po 85 rokoch.

Kniha fotografií autorov Stana Jendeka s Jana Šípa (fotografie) a Stana Bellana (text) prostredníctvom krajinárskych fotografií približuje tieto „malé, milé hory“. Je to prvá obrazová kniha o Malých Karpatoch po 85 rokoch.
Kniha obsahuje všeobecný úvod a úvody k jednotlivým podcelkom Malých Karpát. Texty a popisky sú publikované v slovenčine, angličtine a nemčine.
Formát: 290 x 240 mm
Rozsah: 224 strán.
Plnofarebná tlač, natieraný papier, tvrdá knižná väzba, viac ako 200 fotografií.
Cena: 29 €

Pozrite si niektoré dávnejšie fotografie z cyklu Malé Karpaty. V knihe je samozrejme oveľa širší prierez lokalitami, počasím i náladami…